50+ Free Calligraphy Fonts for Designers

Thư pháp là nghệ thuật viết chữ. Có hai loại thư pháp là truyền thống và truyền thống hiện đại. Học thư pháp đòi hỏi kỷ luật và thực hành nhất quán. Đối với các nhà thiết kế đồ họa, có những cách dễ dàng để đạt được phong cách thư pháp. Yếu tố chính là phông chữ thư pháp. Phông chữ thư pháp có thể được sử dụng trên các thiết kế khác nhau như giấy mời chứng nhận, v.v.

Là nhà thiết kế đồ họa, chúng tôi thường sử dụng như mục đích trang trí. Phông chữ thư pháp miễn phí tốt là khó tìm. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu và tìm ra một số phông chữ thư pháp miễn phí tuyệt vời mà bạn thực sự có thể sử dụng trong các thiết kế của mình.

Ochre Calligraphy Script Font


Marlena


David and Sovhie Calligraphy Font


Bellanche Script


Belgian Signature


Lolly Script Calligraphy Font


Thipe – Script Calligraphic Typeface


Lukara Script Font


Viksi – Modern Calligraphy Typeface


This July Font


Free Lucky Dream Font


Jalitta Font


The Queen Handmade Calligraphy Font


Esteh Script


Endestry Calligraphy Font


Showtime – Handmade Calligraphy Font


Quake Love Handmade Calligraphy Font


Rembank Font


Marinto Font


Aprillia Script Typeface


Naira Script


Lauren Script FontComments

Liên hệ