LUT Bundle - Collection of colors from creators

Nâng cấp nội dung của bạn thông qua bộ sưu tập các LUT màu sắc từ những người sáng tạo.
Việc lut màu nội dung phù hợp là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm giác của bạn trong dự án. Màu sắc có khả năng nâng tầm một video hay thành một video tuyệt vời. 

Nhập preset màu video của chúng tôi và thay đổi giao diện của bất kỳ dự án nào bạn đang thực hiện trong Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, DaVinci Resolve và bất kỳ chương trình nào khác hỗ trợ 3D .cube LUTs. 

Comments

Liên hệ